لوازم

فلاشتانک و سیفون تمام اتوماتیک .

سیفون و فلاشتانگ و اتوماتیک سرویس بهداشتی.

تولیدکننده  شیر آلات بهداشتی و اتصالات شیلنگی.

شیردوشی

لوازم استخر و سونا جکوزی.

تولیدکننده  شیرآلات بهداشتی و اتصالات شیلنگی .

کنتور آب.

استخر.

 

 

Scroll to Top