انواع پکیج

پکیج یکپارچه  با کندانسور هوایی.

پکیج دو پارچه مناسب کار با کندانسور هوایی.

پکیج هواساز.

پکیج یونیت سردخانه .

پکیج- هواساز- چیلر – اسپلیت- اسپلیت مرکزی – فن کو ئل - .

پکیج یونیت سردخانه

 

 

Scroll to Top