اتو و خشک کن ها

پرس های لباس Garment presser .

اتوهای غلتکی    Ironers  and calenders .

ماشین های خشکشویی  Dry cleaning mechinnes .

خشک کن ها  Tumble Dryers .

حوله خشک کن.

 

 

صفحه اصلیگرمایشاتو و خشک کن ها
Scroll to Top