انواع دیگ

دیگ های چدنی .

دیگهای بخار افقی و ایستاده – روغن داغ – آب داغ- دی اریتور.

دیگ بخار(واتر تیوپ ، فایرتیوپ).

دیگهای بخار – سونا – آب داغ – آب گرم- روغن داغ.

 

 

صفحه اصلیگرمایشانواع دیگ ها
Scroll to Top