انواع مشعل

مشعل های دمنده دار (گاز ....).

مشعل های گازی بدون صدا (اتمسفریک ).

مشعل (تک سوز ، دوگانه سوز ، و تاری کاپ).

مشعلهای گازی – گازوییلی –تک سوز و دوگانه سوز.

صفحه اصلیگرمایشانواع مشعل
Scroll to Top