الکتروموتورها

الکتروپمپ – کرپله انواع دیزل ژنراتور- الکترو موتور- ژنراتور پمپ- بوستر پمپ (آتش نشانی)- پمپ سیرکولاسیون- پوسترهای دو منظره

الکتروموتور گریکس، کریکس حلزونی.

الکتروموتور AC و DC.

الکتروموتورهای ربات و کوبلینگ فنری.

انواع الکتروموتورهای پایه دار و خلنج دار.

الکتروموتورهای شناور.

الکتروموتورهای سانتریفوژ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه اصلیتاسیسات برقالکتروموتورها
Scroll to Top