انواع کلید

کنتاکتور- رله-بی متال- کلید حرارتی – کلید فیوز.

کلیدهای مینیاتوری.

کلیدهای محافظ جان.

کلید اتوماتیک در آمپرهای مختلف.

کلید فیوز.

کلیدهای اتوماتیک کمپکت و هوایی و مینیاتوری.

کلید فیوز-فیوز تایمر- سنسور و ....

انواع کلیدهای صنعتی.

 

Scroll to Top